Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация

 

Анета Тинчева
Старши експерт "Дирекция СА"
3000 гр. Враца, България
ул. "Софрони Врачански" № 6
тел.: (092) 620 185; факс: (092) 620 185
моб.: 0892 200 608
e-mail: vratsa.kzd@kzd.bg
www.kzd-nondiscrimination.com