__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Финанси

 


Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2018 г.

Отчет по чл. 71 за компенсации на транспортни фирми


2019 година

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2019 г.

Бюджет на Община Мездра 2019, 08.02.2019 г.

Проект на Бюджет на Община Мездра за 2019 г., 09.01.2018 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2019 г., 09.01.2019 г.

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година, 11.12.2018 г.

Брошура за публично обсъждане на Бюджет на община Мездра за 2019 г.

Презентация за публично обсъждане на проект на Бюджет за 2019 г.


Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2019 г., 15.02.2019 г.

Период 01.01 – 28.02.2019 г., 18.03.2019 г.

Период 01.01 – 31.03.2019 г., 17.04.2019 г.

Период 01.01 – 30.04.2019 г., 15.05.2019 г.

Период 01.01 – 31.05.2019 г., 12.06.2019 г.

Период 01.01 – 30.06.2019 г., 17.07.2019 г.


Банкови сметки на Община Мездра:

IBAN


АРХИВ по години: