__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Финанси

 


2019 година

Проект на Бюджет на Община Мездра за 2019 г., 09.01.2018 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2019 г., 09.01.2019 г.

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година, 11.12.2018 г.

Брошура за публично обсъждане на Бюджет на община Мездра за 2019 г.

Презентация за публично обсъждане на проект на Бюджет за 2019 г.


Банкови сметки на Община Мездра:

IBAN


АРХИВ по години: