Посетете сайтовете на населените места от Община Мездра, като изберете съответното населено място от картата долу:

Оселна Елисейна Зверино Очин дол Зли дол Игнатица Люти дол Типченица Люти брод Ребърково Лик Ослен Криводол Дърманци Крета Моравица Мездра Руска бела Боденец Долна Кремена Брусен Царевец Старо село Крапец Върбешница Горна Кремена Кален Цаконица Горна Бешовица