ФОНДАЦИЯ БЪДЕЩЕ И НАДЕЖДА

НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ
с. Брусен, общ. Мездра

 

Координати:
Тел. 0892 212 634
0895 531 210
e-mail: futureandhopefoundation@gmail.com

 

 1. Кои сме ние:

Фондация „Бъдеще и надежда” е  неправителствена организация. предоставяща социалната услуга „Наблюдавано жилище”. На разположение на фондацията е подходящ  сграден фонд, в което са обособени необходимите самостоятелни пространства (жилищни и дворни). Квалификацията на персонала е съобразена с осигуряване на качествена грижа за потребителите,а финансовите средства са изцяло от дарения.

 1. Принципи на услугата:

 

  1. Доброволността при ползване на услугата и прилагането на индивидуален подход според нуждата на всеки потребител е основен принцип на Фондация „Бъдеще и надежда”.
   1. Пълноценно общуване, социализация, социална адаптация и интеграция, самоконтрол и отговорност за собствения живот и личностно израстване, постигане на социална зрялост при младежите.

    

    1. Правото на всеки да бъде подготвен за самостоятелен живот.
    1. Основни цели:

     

     1. Позитивна подкрепа и подпомагане чрез осъществяване дейности с цел успешно социално включване.
      1. Установяване на социални условия, целящи социалното функциониране на потребителите и ограничаване на трудности от различно естество чрез подходяща социална промяна.

       

       1. Съдействие на младите хора в тяхната професионална реализация, адаптация и самоопределяне.

        

       1.  Капацитет:

       В наблюдаваното жилище могат да бъдат настанени до 6 потребителя.

       1. Основна дейност:

        

        1. Изготвяне на реалистичен индивидуален план с точно прецизирани цели.
         1. Консултиране на проблеми, свързани с успешното социално функциониране чрез изграждане на умения, повишаване или възстановяване на индивидуални капацитети.

         Дейностите се осъществяват в процес на взаимодействие, партньорство и сътрудничество, като приоритет имат социалните проблеми и тяхната проекция като личности.

          1. Подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация.

           

          1. Условия за ползване на услугата:

          Настаняването се извършва след подаване на писмена молба от лицето до Управителя на наблюдаваното жилище и последващо събеседване с екипа.