Р Е Г И С Т Ъ Р
по чл.18, ал.1 от ЗПУКИ

воден от ПК "Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси" към Общински съвет Мездра, съгласно чл. 25, ал. 2, т.3 от ЗПУКИ

 

д-р Ивайло Тошев Тодоров – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Ивайло Цолов Тошев – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Десислава Цветомирова Костова– общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Яна Венелинова Нинова – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Надежда Илиева Йорданова – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Каролина Симеонова Кьолер – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Мирчо Маринов Мирчев – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Николинка Владимирова Кътовска – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Мирослав Иванов Аспарухов – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Дилян Иванов Маринов – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Наталия Иванова Луканова – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Венелин Димитров Кръстев – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Гергана Руменова Петрова – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Галин Венков Тошков – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Ангел Борисов Йорданов – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Митка Георгиева Лечева – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Катя Ангелова Йотова – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Данаил Стефчов Димитров – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Георги Валентинов Иванов – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Огнян Христов Петров – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Димчо Динов Йотов- общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


инж. Генади Събков Събков– кмет на община Мездра | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Емил Митов Иванчев – кмет на кметство с.Боденец | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Георги Пешев Николов – кмет на кметство с.Брусен | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Магдалена Венкова Динкова – кмет на кметство с.Върбешница | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Иванчо Велчов Христов – кмет на кметство с.Горна Бешовица| Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Георги Нончев Нончев – кмет на кметство с.Горна Кремена | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Анюта Борисова Маньовска – кмет на кметство с.Долна Кремена| Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Димитър Илиев Тронков – кмет на кметство с.Дърманци | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Цанко Павлов Цанев – кмет на кметство с.Зверино | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Петър Стефанов Петров – кмет на кметство с.Зли дол| Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Румен Крумов Илков – кмет на кметство с.Елисейна | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Иво Костадинов Христов –  кмет на кметство с.Игнатица | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Ангел Горанов Горанов – кмет на кметство с.Крапец | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Виолета Георгиева Панова – кмет на кметство с.Крета | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Нецо Иванов Нецов – кмет на кметство с.Лик | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Иван Коцев Коцев – кмет на кметство с.Люти брод| Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Станислав Иванов Ангелов – кмет на кметство с.Люти дол| Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Коно Цветанов Жилковски – кмет на кметство с.Моравица | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Росен Богданов Николов – кмет на кметство с.Оселна | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Цветелина Каменова Христова – кмет на кметство с.Очин дол | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Петър Веселинов Петков – кмет на кметство с.Ребърково | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Сашо Николов Христов – кмет на кметство с.Старо село | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Георги Павлинов Георгиев – кмет на кметство с.Типченица | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Маргарита Бориславова Петкова – кмет на кметство с.Царевец | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Камелия Кардашева – кметски наместник на с.Руска Бела | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Тошко Стоянов Стоянов – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2

Димитър Цветков Цонков – кметски наместник на с.Ослен Криводол | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Петко Тошков Къчовски – кметски наместник на с.Цаконица | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Цеко Митов Марински – кметски наместник на с.Кален | Виж Декларация по чл. 12, т. 1 | Декларация по чл. 12, т. 2


Р Е Г И С Т Ъ Р
по чл.18, ал.1 от ЗПУКИ

воден от ст. експерт "Човешки ресурси" към Общински администрация – Мездра

 

Севдалина Тодорова Джамбазка | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

арх.Марина Валериева Ташева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Тодорка Иванова Цветкова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Цветелина Здравкова Иванова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Вилма Иванова Йорданова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Добромир Александров Александров | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Христинка Николаева Николова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

инж.Антон Радков Антонов | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

инж.Десислава Кръстева Гешева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Поля Христова Къчева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Цеца Кирилова Христова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Цветинка Василева Йолашка | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Ваня Цветанова Сиракова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Соня Йорданова Гергова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Пепа Любомирова Марковска | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Цеца Димитрова Костова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Пепа Кръстева Христова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Ивелина Ивайлова Димитрова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Десислава Любомирова Драганова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Миглена Николаева Георгиева-Костова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Венелина Данаилова Червенкова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Слави Легярски | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Ирина Иванова Ангелова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Стилиян Тотьов Тотков | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

инж,Найден Христов Христов | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Наташа Кирилова Петрова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Цветослав Веселинов Петков | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Розалина Костова Георгиева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Теодора Красимирова Василева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Христина Иванова Чулева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Силвия Валериева Славчева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Даниела Венкова Донкова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

инж,Светлана Николова Мицева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Петя Валентинова Цветкова – Василева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Димитър Любенов Костов | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

инж.Светлин  Будинов Цветанов | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Христо Любенов Михайловски | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Искра Антонова Николова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

инж,Георги Цветанов Гергов | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Галина Андонова Иванова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Нели Валентинова Ценова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Елена Веселинова Нанова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Благовеса Иванчова Ганова-Иванова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Пенка Милчова Вацова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Павел Мариянов Петров | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Жанета Иванова Маринова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Светла Стефанова Дамяновска | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Силвия Петрова Петкова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Палома Петрова Христова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Соня Томова Йотова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Цветелина Ангелова Стоянова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Катя Димитрова Костова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Илиянa Александрова Луканова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Доля Маринова Йотова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Соня Валентинова Русинова | Декларация по чл. 12, т.1 / Виж Декларация по чл. 12, т.2

Поля Ивайлова Димитрова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Климентина Иванчова Иванова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Емил Ив,Томов | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Цеца Иванова Илиева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Христо Тасков | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Мария Йотова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Николай Енгьовски | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Тошко Иванов Къчев | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Благовест Цв. Цветанов | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12, т.2

Валентин Павлов Илиев | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Юри Денов Дамянов | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Йордан Стоянов Манчев | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Албена Ценова Миланова-Каменова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Василка Митова Димитрова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Нейко Станиславов Нейков | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Сашко Каменов Каменов | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Ивалина Владимирова Петрова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Валерия Сергеева Сергеева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Христона Христова Петкова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Галя Василева Георгиева | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Десислва Банова Димитрова | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12

Теодора Петкова Диловска | Виж Декларация по чл. 12, т.1 / Декларация по чл. 12