____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Харта на клиента

Защо трябва да имаме Харта на клиента? Обществото има право да очаква висококачествени административни услуги. Създаването на Харта на клиента е стъпка в посока на удовлетворяване на високите изисквания на обществото към администрацията, защото тя отразява 2 ключови за подобряване качеството на обслужване въпроси.


Свали пълния текст на Хартата на клиента в pdf формат

https://www.livechatalternative.com/