Защо трябва да имаме Харта на клиента? Обществото има право да очаква висококачествени административни услуги. Създаването на Харта на клиента е стъпка в посока на удовлетворяване на високите изисквания на обществото към администрацията, защото тя отразява 2 ключови за подобряване качеството на обслужване въпроси.


Свали пълния текст на Хартата на клиента в pdf формат