България 3100, гр.Мездра ул.“Христо Ботев“ 27

телефони: 0910 92016 – Център за услуги и информация на гражданите,

телефони : 0910 92116, 0910 9 23 21 – Приемна на кмета

факс: 0910 92523 е-mail: obshtina@mezdra.egov.bg

Булстат: 000193371


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

Електронна поща на Отдел „Местни данъци и такси“: office_mdt@mezdra.bg

Телефон относно приемане на образци и декларации в отдел „Местни данъци и такси“:

0882 05 18 14


Председател на Общински съвет – Мездра

Яна Нинова

obsmezdra@mail.bg
iana_venelinova@abv.bg

0910 22367; 0897852556


ДЕЖУРЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ

0910 921 02; 0885695504;


Директор ОбП „Чистота“ – Калин Стойчев

0878232932


Директор ОбП „Стопански дейности“ – инж. Тодор Христов

0887223436


Главен архитект – Атанас Йорданов

091091223


При нужда можете да използвате и нашата форма за контакти.

 

    Вашето име

    E-mail адрес

    Относно

    Вашето съобщение

    В писмото задължително посочете телефон за връзка.