____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Контакти

 

България 3100, гр.Мездра ул."Христо Ботев" 27

телефони: 0910 92016 – Център за услуги и информация на гражданите,

телефони : 0910 92116, 0910 9 23 21 – Приемна на кмета

факс: 0910 92523 е-mail: obshtina@mezdra.egov.bg

Булстат: 000193371


 

Електронна поща на Отдел "Местни данъци и такси": office_mdt@mezdra.bg

Телефон относно приемане на образци и декларации в отдел ,,Местни данъци и такси:

0882 05 18 14

Електронна поща на Отдел "Култура": kultura@mezdra.egov.bg

Електронна поща на Отдел "Спорт": sport@mezdra.egov.bg

Електронна поща на Отдел "ГРАО": grao@mezdra.org

 

При нужда можете да използвате и нашата форма за контакти.

Вашето име

E-mail адрес

Относно

Вашето съобщение

 

В писмото задължително посочете телефон за връзка.

https://www.livechatalternative.com/