____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за курс по Начална военна подготовка месец октомври

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

Набира български граждани без военна подготовка за участие в курсове за начална военна подготовка във в.ф. 22160 – Плевен в периода:

10.10. – 28.10.2016г.

За  информация и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая № 308 на община Мездра или на

тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;09123 23 10;

092/62 40 44; 09117/2211;

0888 218 242;