____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за доброволния резерв

ОБЯВА

 

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед  № OX-547/19.07.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на лица на  служба в доброволния резерв  за военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие.

 

Срок за подаване на документи :

до 14.10.2016г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10;

092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;