____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява на офиса за водене на военен отчет в община Мездра

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-708/ 08.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017г. във военни формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево, както следва:
 
- за гарнизон Плевен                                                                - 44 длъжности;
- за гарнизон Асеновград                                                       – 35 длъжности;
- за гарнизон Пловдив                                                             – 60 длъжности;
- за в.ф.24620-Свобода                                                           – 25 длъжности;
- за в.ф.26400-Благоевград                                                  - 26 длъжности;
- за гарнизони Стара Загора, Ямбол и Хасково             – 103 длъжности;
- за гарнизон Шумен                                                                - 15 длъжности;
- за в.ф.28610-София                                                             – 15 длъжности;
- за в.ф.42600-Мусачево                                                        - 30 длъжности.
 
Общо 353 (триста петдесет и три) длъжности
 
Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

 
За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.

Заповед № ОХ-708/08.09.2016 г.

https://www.livechatalternative.com/