____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за приемане на военна служба на оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътни войски и Военновъздушните сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2016г. и 23.11.2016г. във Национална гвардейска част – София

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-735/20.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътни войски и Военновъздушните сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2016г. и 23.11.2016г. във Национална гвардейска част – София, както следва:

- Гвардейски представителен духов оркестър  -

6 (шест) броя;

- Военен духов оркестър на СВ  -  16 (шестнадесет) броя;

- Военен духов оркестър на ВВС  -  2 (два) броя;

 

Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10;

092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

https://www.livechatalternative.com/