____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във Военномедицинска академия

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-816/25.10.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във Военномедицинска академия, както следва:

- за Лекари – 49 (четиридесет и девет) офицерски длъжности;

- за Медицински сестри и санитарни инструктори -  10 (десет) сержантски длъжности;

Срок за набиране на документи до 02.12.2016г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на

тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10;

092/62 40 44; 092 62 74 01; 09117/2211;

0888 218 242

https://www.livechatalternative.com/