____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Информационна кампания по местни данъци и такси - приемни по населени места

О Б Щ И Н А  М Е З Д Р А
 
В А Ж Н О !
                                                                                  
 
 
         ИМАТЕ  ЛИ НЕПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА МЕЗДРА ?
        
         Ако не знаете размера или ако мислите, че не сте от тях – може да проверите в общината или в кметството на населеното място, в което живеете. Или поискайте своя ПИН код в община Мездра и чрез него проверявайте статуса си на сайта на общината mezdra.bg
         Ако не знаете сроковете и начините на плащането им – проверете в обяви /отдел „Местни данъци и такси”/ на mezdra.bg
         Ако имате въпроси свързани с :
Пропуснати  срокове за плащане
Получена покана за плащане
Получен Акт по чл.107 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс
Направен запор на сметка заради неплатени задължения
       Ако не знаете какво да направите - може да попитате на тел. 09 10 9 26 14 , 0910 9 27 43 или в стая 305 и 307 на община Мездра, както и в организираните приемни по населени места
      За Ваше улеснение - Ще организираме приемни в кметствата с предварително обявление на дати
 
 На 18 ноември 2016 г. от 9.00 до 11.30 часа организираме приемна в кметство Горна Кремена . Може да задавате въпроси на служители от отдел „Местни данъци и такси” , да получите необходимата Ви информация, както и да платите своите задължения.