____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВА на Офисът за водене на военен отчет в община Мездра

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед№ ОХ-873/10.11.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина във Военно-географската служба , както следва:
-        за Топограф в секция „Топография”  на сектор „Геодезия” във Военно формирование  24430 – гр.Троян – 3 (три) офицерски длъжности;
 
Срок за набиране на документи до 16.01.2017г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18;  09123 23 10092/62 40 44; 092 62 74 01; 09117/2211; 0888 218 242 

Повече информация

https://www.livechatalternative.com/