____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за войнишки длъжности за сухопътни войски

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-29/ 11.01.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017г. до 21.06.2017г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово , Казанлък и Пловдив както следва:

- в гарнизон Стара Загора            - 150 длъжности;

- за гарнизони Карлово

       и Казанлък                   - 300 длъжности;

- за в.ф.44220 –Пловдив                - 36 длъжности;

 

 Общо 486 (четиристотин осемдесет и шест) длъжности

 

Срок за набиране на документи до 06.03.2017г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  

09123/23 10;

092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;