____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за набиране на войници за Военноморските сили и ВВМУ ,,Н.Й.Вапцаров”

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед№ OX-109/03.02.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за военни формирования (в.ф.) от Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, както следва:

- за в.ф.34410 – Варна – 8 (осем) длъжности;
- за в.ф.54830 – Варна – 1 (една) длъжност;
- за в.ф.26870 – Варна – 1 (една) длъжност;
- за в.ф.26800 – Варна – 12 (дванадесет) длъжности;
- за в.ф.38010 – Варна – 4 (четири) длъжности;
- за в.ф.32300 – Варна – 5 (пет) длъжности;
- за в.ф.28430 – Варна – 2 (две) длъжности;
- за в.ф.22580 – Варна – 2 (две) длъжности;
- за в.ф.36940 – Варна – 1 (една) длъжност;
- за в.ф.54940 – Варна – 3 (три) длъжности;
- за в.ф.32140 – Варна – 2 (две) длъжности;
- за в.ф.54970 – Варна – 1 (една) длъжност;
- за в.ф.32020 – Варна – 1 (една) длъжност;
- за в.ф.54960 – Бургас – 4 (четири) длъжности;
- за в.ф.26420 – Бургас – 1 (една) длъжност;
- за в.ф.32890 – Бургас – 3 (три) длъжности;
- за в.ф.22480 – Бургас – 14 (четиринадесет) длъжности;
- за в.ф.18360 – Бургас – 4 (четири) длъжности;
- за в.ф.38920 – Варна – 11 (единадесет) длъжности;
- за в.ф.28580 – Варна – 7 (седем) длъжности;
- за в.ф.44320 – Сенокос – 1 (една) длъжност;
- за ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна – 4 (четири) длъжности;


Срок за набиране на документи: 17.03.2017 г.
 
За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  
09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;