____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 24430-гр.Троян

ОБЯВА
 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 
ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и чужбина във военно формирование 24430-гр.Троян към Военно-картографска служба, както следва:
-   1(една) офицерска длъжност „Проверител във втора секция „Картография” на сектор „Картография””

Документи се приемат до
21юли 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242; 

https://www.livechatalternative.com/