____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - МЕЗДРА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 
ИНФОРМИРА
 
Със заповед №ОХ- 731/31.07.2017г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017г. , 11.10.2017г.  и 12.10.2017г.  в Националната гвардейска част – гр.София, както следва:
 
    – за Гвардеец – 45 (четиридесет и пет) длъжности;
-       за Номер от разчет – 1 (една) длъжност;
-       за Шофьор кат. „D” –  3 (три) длъжности;
-       за Шофьор кат. „C + E” -  1 (една) длъжност.
 
Документи се приемат до
13 септември 2017 г. включително.
 
За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;