____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за приемане на военна служба на офицери и сержанти

ОБЯВА
 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 
ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:
- СКС – 2 длъжности за офицери;
- ВВС – 1 длъжност за офицер;
- НГЧ – 1 длъжност за офицер;
- СВ – 3 длъжности за офицери и 2 за сержанти;

Документи се приемат до:
 
за СКС – 20 октомври 2017г. включително.
за ВВС – 01 ноември 2017г. включително.
за НГЧ – 20 октомври 2017г. включително.
за СВ – 24 октомври 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра в стая №308 на община Мездра или на
тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44;
09117/2211; 0888 218 242;
 

 

 
 
 

Заповед № ОХ-1012