____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обяви за военна служба

ОБЯВА
 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 
ИНФОРМИРА
 
Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:
- Стационарна КИС – 4 длъжности за офицери;
- СКС – 1 длъжност за сержант;
 
Документи се приемат до:
за Стационарна КИС – 22 ноември 2017г. включително.
за СКС – 16 ноември 2017 г. включително.
 
За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра в стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.
 
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/