____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обяви за военна служба

ОБЯВА
 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 

ИНФОРМИРА
 

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:
 
- ВВС – 1 длъжност за офицер и 2 длъжности за сержанти;
 
- Военногеографска служба – 3 длъжности за офицери;
 
- 68-ма бригада „Специални сили” – 5 длъжности за войници изпълнявали военна служба (КВС) и 28 длъжности за войници
 

Документи се приемат до:
 
за ВВС – 22  декември  2017г.  включително.
 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра в стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.
 
 
 
 
 
 

https://www.livechatalternative.com/