____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за 68-ма бригада “Специални сили”

ОБЯВА
 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 

ИНФОРМИРА
 

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за 28 (двадесет и осем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г. в 68-ма бригада „Специални сили“
 

Документи се приемат до:
 
26.01.2018г.
 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра в стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
https://www.livechatalternative.com/