____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за военна служба за ВВС и СКС

ОБЯВА
 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 
 
 
ИНФОРМИРА
 

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба :
 
- Съвместно командване на силите – 1 длъжност за офицер;
 
- ВВС /в.ф.28000 – Граф Игнатиево/ –  5 длъжности за войници;
 
- ВВС /в.ф.54320 – Божурище/ –  9 длъжности за войници.
 

Документи се приемат до:
 
- Съвместно командване на силите – до 21.12.2017г. включително;
 
- ВВС /в.ф.28000 – Граф Игнатиево/ –  до 12.01.2018г. включително;
 
- ВВС /в.ф.54320 – Божурище/ до 29.12.2017г. включително.
 
За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра в стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.
 
 
 

https://www.livechatalternative.com/