____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за служба в доброволния резерв

ОБЯВА
 
 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 
 
ИНФОРМИРА
 

Обявен е конкурс за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба както следва:
 
- за Сухопътни войски – 225 длъжности;
 
- за военноморски сили – 50 длъжности;
 
- за Централно военно окръжие – 25 длъжности;
 

Документи се приемат до:
 
 
30 септември 2018г. включително.
 
 
 
За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
https://www.livechatalternative.com/