____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за Военноморски сили

ОБЯВА
 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 

ИНФОРМИРА
 

Със заповед №ОХ- 55/18.01.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за  75 (седемдесет и пет) вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
 

Документи се приемат до 16 март 2018г. включително.
 


За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра в стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
 
 
 
 

 
https://www.livechatalternative.com/