____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за начална военна подготовка

ОБЯВА
 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 

ИНФОРМИРА
 

Набира български граждани без военна подготовка за участие в курсове за начална военна подготовка
 

от 12.03. до 05.04.2018г. в Единен център за начална подготовка-Плевен
 

от 10.04. до 04.05.2018г. в НВУ „Васил Левски“- гр.Велико Търново

 
от 23.07. до 17.08.2018г. във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Варна
 

от 01.10. до 26.10.2018г. в Единен център за начална подготовка-Плевен
 

За информация и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра в стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;