____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за набиране на кандидати за служба в Съвместното командване на силите

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 27(двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до:
24 август 2018 г.  включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/