____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за Националната гвардейска част

ОБЯВА
 
 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 

ИНФОРМИРА
 

Със заповед №ОХ- 569/06.07.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09.10.2018г. и 10.10.2018г. в Националната гвардейска част – гр.София, както следва:
 
- за Гвардеец – 44 (четиридесет и четири) длъжности;
 
за Номер от разчет – 1 (една) длъжност;
 
за Шофьор кат. „D” –  3 (три) длъжности;
 
за Шофьор кат. „C + E” - 1 (една) длъжност.
 
за Шофьор кат. „C + E” - 1 (една) длъжност.
 

Документи се приемат до
 
14 септември 2018г. включително.
 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра в стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

https://www.livechatalternative.com/