____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявенa e 1(една) вакантна длъжност за офицер в Съвместното командване на силите (във в.ф.22060-Велико Търново) за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

 

ОБЯВА

 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – МЕЗДРА

 

ИНФОРМИРА

 

Обявенa e 1(една) вакантна длъжност за офицер в Съвместното командване на силите

(във в.ф.22060-Велико Търново)  за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

 

                

 

Документи се приемат до

 

13.09. 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра

 или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;