____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за конкурс за 4(четири) вакантни длъжности в Централния артилерийски изпитателен полигон

 
ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 
ИНФОРМИРА

 
Обявен е конкурс за 4 (четири) вакантни длъжности в Централния артилерийски изпитателен полигон (в.ф.26940-Стара Загора) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
 
Срок за набиране на документи : 23.11.2018 г.


За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;