____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 54200-София от състава на Централно военно окръжие за лице завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА
 

ИНФОРМИРА

 
Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 54200-София от състава на Централно военно окръжие за лице завършило гражданско висше училище в страната
 или в чужбина  

 
            Срок за подаване на документи :  
 
до 26.11.2018 г. включително

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
 
https://www.livechatalternative.com/