____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за конкурс за 1( една) вакантна длъжност във Военно-географска служба /за военно формирование 24430-Троян/

 
ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1( една) вакантна длъжност във Военно-географска служба /за военно формирование 24430-Троян/ за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина.

Документи се приемат до 21.12. 2018 г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;