____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за конкурс за 2 (две) вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба /за в.ф.24430-Троян/ за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА

 
ИНФОРМИРА


Обявен е конкурс за 2 (две) вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба /за в.ф.24430-Троян/ за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

    Срок за подаване на документи :   до 23.11.2018 г. включително

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;