____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за конкурс за 1 ( една) вакантна офицерска длъжност във Военно-географска служба /за военно формирование 26480-София/ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1( една) вакантна офицерска длъжност във Военно-географска служба /за военно формирование 26480-София/  за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Документи се приемат до

06.03. 2019  г. включително.


За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;