____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за сержанска длъжност във ВВС

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
 
В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 (една) вакантна сержантска длъжност за лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) от състава на Военновъздушните сили за в.ф.22320-Божурище
                

Документи се приемат до 23.05. 2019 г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
https://www.livechatalternative.com/