____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за конкурс за 156 (сто петдесет и шест) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА  МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 156 (сто петдесет и шест) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, както следва:
 
за в.ф.48960  – Бургас – 66 длъжности;
за в.ф.52370  – Негушево – 4 длъжности;
за в.ф.28860  – Горна Малина  - 45 длъжности;
за в.ф.52210  – Банкя – 3 длъжности;
за в.ф.32450  – Мокрен – 7 длъжности;
за в.ф.22980  – София   – 30 длъжности;
за в.ф.22720  – Смядово   – 1 длъжност.


            Срок за подаване на документи :  до 21.06.2019г. включително

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
https://www.livechatalternative.com/