____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До Еленка Илиева

 

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

Акт за установяване на задължения към Община Мездра

№ 408-1/12.07.2019 година

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „МДТ” Д.Драганова за връчване на АУЗ № 408-1/12.07.2019 година.В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.Дата на публикуване на таблото на входа на общината и в интернет страницата на община Мездра mezdra.bg    14.08.2019 година

                   Дата на сваляне:  29.08.2019 година

https://www.livechatalternative.com/