____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за Военноморските сили

ОБЯВА
 
Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-772/ 20.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военноморските сили
 
Общо 100 (сто) длъжности
 
Срок за подаване на документи до 18.10.2019г.
 
За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
 
https://www.livechatalternative.com/