____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за оркестранти

Офисът за военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-938/ 16.10.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  3 (три) сержантски длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Гвардейския представителен духов оркестър на Националната гвардейска част – гр.София
 
Документи се приемат до  04.12. 2019 г. включително.
 
За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56; 09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;