____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за 3(три) вакантни офицерски длъжности във Военно-географска служба /за военно формирование 24430-Троян/

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 3(три) вакантни офицерски длъжности във Военно-географска служба /за военно формирование 24430-Троян/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  висши училища в страната и в чужбина.

Документи се приемат до

17.01. 2020г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;
https://www.livechatalternative.com/