____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за Съхопътни войски

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-86/ 28.01.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски,  както следва:
- за в.ф.28610-София            – 10 длъжности;
- за в.ф.48430-Стара Загора – 7 длъжности;
- за в.ф.52740-Хасково          - 8 длъжности;
- за гарнизон Ямбол             – 17 длъжности;
- за в.ф.34750-Карлово         – 50 длъжности;
- за в.ф.38220-Плевен           – 10 длъжности;
- за в.ф.56040-Благоевград  – 6 длъжности;
- за в.ф.54990-Враца             – 4 длъжности;
- за в.ф.24620-Свобода          - 7 длъжности;
- за в.ф.28880-Белене            – 13 длъжности;
- за в.ф.24490-Асеновград    – 8 длъжности;
- за в.ф.42600-Мусачево       -  8 длъжности;
- за в.ф.28330-Смолян          -  10 длъжности;
- за в.ф.44220-Пловдив          -  7 длъжности;

Общо 165 (сто шестдесет и пет) длъжности

Срок за набиране на документи
 
До 10.03.2020г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 0888 218 242;
 
 
 

https://www.livechatalternative.com/