____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Мездра Ви информира, че със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 171 (сто седемдесет и две вакантни длъжности) във военни формирования от Военноморските сили  за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Срок за подаване на документите – до 10.07.2020 г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;  09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 0888 218 242;