____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за вакантна длъжност за Съвместното командване на силите

ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-470/ 19.06.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за 1 (една) вакантна длъжност  за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина  във военно формирование от състава на Съвместното командване на силите

Документи се приемат до 10.07.2020г. включително.
 
За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра /в стая 308 на общината/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10;   0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;
https://www.livechatalternative.com/