____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за Националната гвардейска част

ОБЯВА

Офисът за военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-491/ 29.06.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за 65 (шестдесет и пет) войнишки длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Националната гвардейска част – гр.София – военно формирование 54800-гр.София

Документи се приемат до 08.09. 2020г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра /в стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;
https://www.livechatalternative.com/