____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за Сухопътни войски

ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-401/ 01.06.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски,  както следва:
 
- за в.ф. 28610- София   – 10 длъжности;
 
- за в.ф. 48430 -Стара Загора – 15 длъжности;
 
- за в.ф. 52740 -Хасково  - 15 длъжности;
 
- за гарнизон Ямбол  - 30 длъжности;
- за в.ф.34750 -Карлово  - 78 длъжности;
- за гарнизони Сливен и Русе  – 12 длъжности;
- за в.ф. 22160 -Плевен  – 7 длъжности;
- за в.ф. 34200 -Шумен    - 4 длъжности;
- за в.ф. 46690 -Пловдив   – 9 длъжности;
- за в.ф. 22790-Горна Оряховица   – 10 длъжности;

Общо 190 (сто и деветдесет) длъжности

Срок за набиране на документи до 04.09.2020г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Мездра  в  стая № 308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 0888 218 242;