____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за Съвместното командване на силите

 
Военно окръжие II степен – Враца обявява, че със заповед № ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 167 вакантни длъжности във военни формирования на Съвместното командване на силите:
 
- В.Ф. 48940 – Бургас
- В.Ф. 54850 – Бургас
- В.Ф. 54860 – Бургас
- В.Ф. 54630 – Бургас
- В.Ф. 54680 – Бургас
- В.Ф. 22720 – Смядово
- В.Ф. 28860 – Горна Малина
- В.Ф. 32450 – Мокрен
- В.Ф. 22980 – София, които следва да се заемат след конкурс от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.
 
Срок за подаване на документи -16.10.2020 год. включително.
 
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242
 
2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/
 
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/
 
4. Военно окръжие ІІ степен – Враца
 
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10