____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за вакантни офицерски длъжности във военни формирования 34750-Карлово и 22180-Казанлък от състава на Сухопътните войски

ОБЯВА
 
Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 718/03.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни офицерски длъжности във военни формирования 34750-Карлово и 22180-Казанлък от състава на Сухопътните войски чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната и чужбина:

Началник на група „Правно нормативна“ във военно формирование 34750-Карлово;
Началник на секция „Финанси“ във военно формирование  22180-Казанлък.

Срок за подаване на документи:до 16.10.2020 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/

3.Офис за военен отчет в община Криводол /старата сграда на община Криводол/

4. Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44