____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за вакантни длъжности от състава на Стационарната комуникационна и информационна система

ОБЯВА
Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 870/21.10.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.
 
Срок за подаване на документи:
27.11.2020 год. включително.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4. Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.