____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година

ОБЯВА
 
Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ-7 /05.01.2021 г. на министъра на отбраната е заявен броят места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година.
 
-         В Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са обявени общо 231 места за прием на граждански лица за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по 14 специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.
* „Мотопехотни и танкови войски” – 34 места;
*„Разузнаване“ – 17 места;
*„Електронно разузнаване и електронна война“ – 5 места;
*„Полева артилерия” – 45 места;
*„Противовъздушна отбрана на войските“ – 29 места;
*„Инженерни войски” – 12 места;
*„Артилерийско инструментално разузнаване – 7 места;
*„Радиотехнически войски“ – 8 места;
*„Зенитно-ракетни войски“ – 8 места;
*„Артилерийско и зенитно-ракетно въоръжение, оптика и бойни припаси“ – 10 места;
*„Материални ресурси, придвижване и транспорт“ – 25 места;
*„Танкова и автомобилна техника“ – 5 места;
*„Военни комуникационни и информационни системи – Комуникационна техника и технологии” – 11 места;
*„Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и технологии” – 15 места.
- В задочна форма на обучение са обявени 22 места за курсанти в 3 специализации.
*„Разузнаване“ – 10 места;
*„Танкова и автомобилна техника“ – 6 места;
*„Материални ресурси, придвижване и транспорт“ – 6 места.
Общо заявеният брой места за учебната 2021/2022 г. в НВУ „Васил Левски“  редовно и задочно е 253.
-         Във Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски” са обявени 54 места само за редовно обучение по 6 специализации.
„Летец-пилот” – 25 места, от които 3 места са за нуждите на Министерството на вътрешните работи за летец-пилот на хеликоптер;
*„Ръководител на въздушното движение” – 7 места;
*„Летателни апарати и авиационни двигатели“ – 6 места;
*„Летищно осигуряване“ – 5 места;
*„Радиоелектронно оборудване на летателни апарати” – 6 места;
*„Авиационни, електроприборни и автоматични системи” – 5 места.
- Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” са обявени 48 места само в редовна форма на обучение за 5 специализации.
*„Корабоводене” – 6 места;
*„Корабни машини и механизми” – 6 места;
*„Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ – 5 места;
*„Кибероперации“ – 11 места;
*„Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – 20 места.
 
Допълнителна информация може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на общинаКриводол/;
4. Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.