____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за 27 вакантни допълнителни войнишки длъжности в гарнизон Пловдив (32990) от състава на Съвместното командване на специалните операции

ОБЯВА
 
Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ-1064 /23.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 27 вакантни допълнителни войнишки длъжности в гарнизон Пловдив (32990) от състава на Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.
 
 
Срок за подаване на документи:
20.01.2021 год. включително.
 
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на общинаКриводол/;
4. Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.